X-BEAU - España - Finalista - Edificio de 12 viviendas de protección oficial